Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Identifikačné číslo: 469
Univerzitný e-mail: bretislav.andrlik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Efektivnost systému elektronické evidence tržeb v České republice
Autor: Ing. Miloš Rohlena
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Oponent:Ing. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Efektivnost systému elektronické evidence tržeb v České republice
Abstrakt:Diplomová práce se věnuje problematice elektronické evidence tržeb a s ní související efektivitou. Okrajově se dotýká tématu stínové ekonomiky, která negativně působí na efektivnost daňového systému. První část práce je zaměřena na zpracování dostupných tištěných a elektronických zdrojů, které se zabývají daňovou efektivností, stínovou ekonomikou a jejich měřením až po problematiku daňových úniků. Navazující část je zaměřena na samotnou elektronickou evidenci tržeb zejména v českém prostředí. Práce zde rozvádí důvody a průběh zavádění nového systému a provádí komparaci s chorvatským modelem. Poslední část práce zahrnuje jednak měření objemu stínové ekonomiky za pomoci Gutmannovy metody odložené poptávky po penězích a její modifikace, a také analýzu nákladů a výnosů spojených s EET. Taktéž je zde zkoumán dopad nového systému na podnikatelské prostředí. Obsahem závěru práce je diskuse získaných poznatků a výsledků vlastní práce a z nich plynoucí doporučení.
Kľúčové slová:daňová efektivnost, stínová ekonomika, elektronická evidence tržeb

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D..