Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Identifikačné číslo: 469
Univerzitný e-mail: bretislav.andrlik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Měření zdanění důchodu plynoucího z práce v evropských zemích
Autor: Ing. Zuzana Řezníčková
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Oponent:Mgr. Ing. Lucie Formanová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Měření zdanění důchodu plynoucího z práce v evropských zemích
Abstrakt:ŘEZNÍČKOVÁ ZUZANA, Měření zdanění důchodu plynoucího z práce v evropských zemích. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita, 2018. Diplomová práce se zabývá analýzou v oblasti efektivního zdanění se zaměře-ním na daň z příjmu fyzických osob. Součástí práce je také návrh možného zlepšení v oblasti zdanění příjmu v České republice. Literární rešerše obsahuje základní pojmy týkající se daňových systémů vybraných zemí, efektivní sazby daně, prvků tuto daň ovlivňujících a v neposlední řadě příjmovou nerovností. Praktická část je složena ze dvou celků. První stať obsahuje podrobnou analýzu efektivního zdanění a daňové progresivity, se zaměřením na vliv konstrukčních prvků daně. Druhá stať se týká redistribuce příjmu v rámci sledovaných zemí. Závěr obsahuje návrhy a doporučení, jež vedou k naplnění cíle diplomové práce
Kľúčové slová:příjmová nerovnost, efektivní sazba daně, konstrukční prvky daně

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D..