Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Identifikačné číslo: 469
Univerzitný e-mail: bretislav.andrlik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Metodický postup uplatnění odčitatelné položky na podporu VaV v České republice
Autor: Ing. Dana Fialová
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Oponent:Ing. Vladimír Horký, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Metodický postup uplatnění odčitatelné položky na podporu VaV v České republice
Abstrakt:Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku uplatnění odčitatelné položky na podporu výzkumu a vývoje v České republice. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická stať vymezuje aspekty důchodové daně, podporu výzkumu a vývoje v České republice a podporu výzkumu a vývoje v zahraničí. Praktická stať je tvořena dvěma celky. První celek tvoří reálný příklad, na němž je prezentována praktická aplikace odčitatelné položky na podporu výzkumu a vývoje za podmínek stanových českou legislativou. V rámci druhého celku je vytvářen samotný metodický postup uplatnění odčitatelné položky na podporu výzkumu a vývoje v České republice.
Kľúčové slová:Daň z příjmů právnických osob, výzkum a vývoj, odčitatelná položka na podporu výzkumu a vývoje, projekt výzkumu a vývoje

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D..