Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Identifikačné číslo: 469
Univerzitný e-mail: bretislav.andrlik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Role zaměstnaneckých benefitů ve společnosti AVX Czech Republic s. r. o.
Autor: Bc. Petra Bobčíková
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Oponent:Ing. Julie Valentova
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Role zaměstnaneckých benefitů ve společnosti AVX Czech Republic s. r. o.
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá problematikou zaměstnaneckých benefitů ve společnosti AVX Czech Republic s. r. o. Cílem práce je navržení konkrétních doporučení v oblasti poskytování zaměstnaneckých benefitů pro danou společnost. V literární rešerši je provedena deskripce zaměstnaneckých benefitů s důrazem na daňové řešení nejčastěji poskytovaných benefitů v České republice, a to jak na straně zaměstnavatele, tak i na straně zaměstnance. Pozornost je rovněž věnována zachycování benefitů v systému finančního účetnictví. Ve vlastní práci jsou následně za pomoci deskripce a analýzy zaměstnaneckých benefitů vybrané společnosti navržena konkrétní doporučení pro společnost, jež jsou optimální z hlediska daňového režimu.
Kľúčové slová:zaměstnanecké benefity, daňová výhoda, daně, účetnictví, motivace

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D..