Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Identifikačné číslo: 469
Univerzitný e-mail: bretislav.andrlik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zamestnanecké benefity v sektore obchodných firiem
Autor: Bc. Kristína Kováčová
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Oponent:Katarína Dávidíková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Slovenčina

Čeština        Slovenčina        Angličtina

Názov práce:Zamestnanecké benefity v sektore obchodných firiem
Abstrakt:Práca sa zameriava na jednu z foriem motivovania a odmeňovania zamestnancov na Slovensku, a to zamestnaneckými benefitmi. Benefity sú rozoberané aj z hľadiska využiteľnosti a priazne, avšak podstatné je riešenie z hľadiska daňového dopadu na zamestnancov a ich zamestnávateľov. Toto riešenie je v práci zrealizované pomocou platných zákonne právnych predpisov. Využiteľnosť benefitov v praxi je znázornená na konkrétnej slovenskej obchodnej firme, v ktorej sa prostredníctvom dotazníkového šetrenia skúmala spokojnosť zamestnancov s jej uplatňovanými benefitmi. Výsledky viedli k návrhu novej štruktúry benefitov pre spoločnosť, ktorý bol názorne ekonomicky kvantifikovaný.
Kľúčové slová:ľudské zdroje, motivovanie, daňový dopad, odmeňovanie, zamestnanecké benefity

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D..