Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Identifikačné číslo: 469
Univerzitný e-mail: bretislav.andrlik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Legální a nelegální způsoby minimalizace daňové povinnosti
Autor: Ing. Veronika Škodíková
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Oponent:Ing. Tomáš Gillar
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Legální a nelegální způsoby minimalizace daňové povinnosti
Abstrakt:Škodíková, V. Legální a nelegální způsoby minimalizace daňové povinnosti. Diplomová práce. Brno, 2017. Diplomová práce se zabývá tématem legálních a nelegálních způsobů minimalizace daňové povinnosti poplatníka daně z příjmů v České republice. V první části práce je provedena analýza dostupných literárních zdrojů, které vymezují obecně daňovou teorii, specifika daní v České republice, problematiku stínové ekonomiky a jejího měření a v neposlední řadě také daňové úniky. V další části práce jsou nastíněny nejčastěji využívané způsoby minimalizace daňové povinnosti s důrazem na jejich legalitu. Tenká hranice mezi legálními a nelegálními způsoby je pak dokreslena pomocí judikatury. Součástí práce je také vlastní měření velikosti stí-nové ekonomiky pomocí Gutmannovy monetární metody. V závěru práce jsou diskutovány nejdůležitější poznatky a výsledky celé diplomové práce.
Kľúčové slová:Legální minimalizace daně, Daňový únik, Švarcsystém, Stínová ekonomika, Gutmannova metoda

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D..