Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Identifikačné číslo: 469
Univerzitný e-mail: bretislav.andrlik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Význam majetkových daní pro územně samosprávné celky
Autor: Ing. Marie Smékalová
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Oponent:Ing. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Význam majetkových daní pro územně samosprávné celky
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá teoretickými přístupy ke skladbě a správě majetkových daní v zemích Evropské unie a významem těchto daní pro územně samosprávné celky. Pozornost je zaměřena na daň z nemovitostí, která je nejpodstatnější majetkovou daní pro místní samosprávy. Součástí práce je analýza problému rozpadu základu daně z nemovitostí a jeho vliv na příjmy územně samosprávných celků. Cílem práce je zhodnotit aplikované přístupy k určení a správě daně a případně navrhnout doporučení vedoucí k jejich zlepšení, a to také pro Českou republiku.
Kľúčové slová:Daň z nemovitostí, Územně samosprávné celky, Teoretické přístupy, Rozpad základu daně, Majetkové daně

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D..