Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Identifikačné číslo: 469
Univerzitný e-mail: bretislav.andrlik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Daňové nedoplatky v České republice
Autor: Ing. Filip Kabelka
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Oponent:Mgr. Ing. Lucie Formanová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Daňové nedoplatky v České republice
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá problematikou daňových nedoplatků a jejich vymáháním v České republice. Úvodní část práce je věnována teorii daňových systémů, správě daní a základnímu nástroji vymáhání správce daně - daňové exekuci. Další kapitoly se věnují zajištění daní a vztahu daňových nedoplatků k trestnímu právu. Následující část práce je zaměřena na analýzu vývoje kumulované výše nedoplatků evidované Finanční správou České republiky, úspěšností vymáhání těchto nedoplatků a identifikaci faktorů, které mají na vznik a vymáhání nedoplatků vliv. V závěru práce jsou na základě provedených analýz a identifikace faktorů vyjádřena doporučení vedoucí ke snížení vzniku nedoplatků a zvýšení úspěšnosti jejich vymáhání.
Kľúčové slová:správa daní, správce daně, dlužník, daňové nedoplatky, vymáhání nedoplatků, daňová exekuce

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D..