Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Identifikačné číslo: 469
Univerzitný e-mail: bretislav.andrlik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv sadzby dane z príjmov na prosperitu štátu vo vybraných krajinách EÚ
Autor: Ing. Zuzana Páleníková
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Oponent:Mgr. Milan Křápek
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Slovenčina

Čeština        Slovenčina        Angličtina

Názov práce:Vplyv sadzby dane z príjmov na prosperitu štátu vo vybraných krajinách EÚ
Abstrakt:V práci je popísaný vývoj a významné zmeny v systémoch priameho zdanenia Slovenska, Česka a Maďarska. Pomocou regresnej a korelačnej analýzy je popísaný vplyv nominálnej sadzby daní z príjmov fyzických a právnických osôb na vývoj HDP a miery nezamestnanosti. Analýza tvorí základ pre vyvodenie odporúčaní v oblasti výšky nominálnych sadzieb jednotlivých štátov.
Kľúčové slová:Nominálna sadzba, Spotreba domácností, Miera nezamestnanosti, Daň z príjmov, Sadzba dane z príjmov fyzických osôb, Spotreba verejnej správy, Tvorba hrubého kapitálu, Regresná analýza, Sadzba dane z príjmov právnických osôb, Priame dane, Korelačná analýza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D..