Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Identifikačné číslo: 469
Univerzitný e-mail: bretislav.andrlik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Aspekty transferových daní v České republice
Autor: Ing. Barbora Vašků
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Oponent:Ing. Petr Kráčmar
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Aspekty transferových daní v České republice
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá problematikou transferových daní v České republice. Teoretická část je zaměřena na teorii, klasifikaci a historický vývoj majetkových daní. V následujících částech je proveden přehled zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí a nové právní úpravy transferových daní s účinností od 1. 1. 2014. Praktická část je věnována analýze transferových daní a konkrétním příkladům sledovaných daní před a po zavedení legislativních změn. Závěrem bude zhodnocení důvodové zprávy k ZOS č. 340/2013 Sb., ZOS č. 344/2013 Sb., a dopadu novelizace na daňového poplatníka a státní rozpočet.
Kľúčové slová:transferové daně, daň z převodu nemovitostí, daň dědická, daň darovací, státní rozpočet

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D..