Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Identifikačné číslo: 469
Univerzitný e-mail: bretislav.andrlik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zdanění provozu motorových vozidel v České republice
Autor: Ing. Adéla Drdlíková
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Oponent:Ing. Lucie Bartůňková, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Zdanění provozu motorových vozidel v České republice
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá zdaněním provozu motorových vozidel v České republice. V úvodní části se zaměřuje na teoretické vymezení daní, specifikaci daní uvalovaných na motorová vozidla a deskripci současného stavu harmonizačního procesu silniční daně v zemích Evropské unie. V praktické části je provedena analýza silniční daně v České republice, nedílnou součástí je kapitola zabývající se zdaněním motorových vozidel ve vybraných státech Evropské unie. Na základě zjištěných poznatků jsou navrhnuty varianty možného zavedení výpočtu daně z provozu motorových vozidel v podobě přímé vazby na emise CO2, jako doplňkového nástroje ke splnění závazku snížení emisí skleníkových plynů z Kjótského protokolu.
Kľúčové slová:silniční daň, emise CO2, registrační daň, bonus/malus, zdanění provozu motorových vozidel

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D..