Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Identifikačné číslo: 469
Univerzitný e-mail: bretislav.andrlik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Role daně z nemovitostí v Evropské unii
Autor: Bc. Michaela Solničková
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Oponent:Ing. Marie Gottwaldová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Role daně z nemovitostí v Evropské unii
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá analýzou daně z nemovitostí v členských zemích Evropské unie. V teoretické části je uvedena charakteristika daně z nemovitostí v EU, včetně vymezení předmětu daně, poplatníka daně, základu daně a daňových sazeb. Praktická část je zaměřena na vývoj inkasa daně z nemovitostí v členských státech Evropské unie v letech 1995 až 2011. Sledován je také podíl daně z nemovitostí na HDP a na celkových daňových příjmech států. V závěru praktické části jsou identifikovány specifika uplatňování této daně v rámci Evropské unie. Na základě dosažených výsledků jsou navržena doporučení na úpravu daně z nemovitostí v České republice.
Kľúčové slová:daň z nemovitostí, předmět daně, sazba daně, daň, základ daně, inkaso daně, poplatník daně

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D..