Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Identifikačné číslo: 469
Univerzitný e-mail: bretislav.andrlik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Náklady na prevádzku motorových vozidiel súkromného sektora na Slovensku
Autor: Ing. Kamila Čermáková
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Oponent:Ing. Gabriela Filipová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Slovenčina

Čeština        Slovenčina        Angličtina

Názov práce:Náklady na prevádzku motorových vozidiel súkromného sektora na Slovensku
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá vymedzením jednotlivých nákladov, ktoré je nutné vynaložiť pri prevádzke motorového vozidla v súkromnom sektore. V teoretickej klasifikácii sú rozobrané všetky výdavky podľa jednotlivých zákonov a všeobecných záväzných nariadení. Bližšie špecifikovaná je daň z motorových vozidiel, diaľničné a mýtne poplatky, náklady na pohonné hmoty, technická a emisná kontrola, poistné, výdavky na opravy a udržiavanie, odpisy spojené s technickým zhodnotením a taktiež aj ostatné drobné náklady. V ďalšej časti bola prevedená analýza všetkých teoreticky vymedzených nákladov, ktoré spoločnosť MPS TT Slovakia, s. r. o. za rok 2009, 2010 a 2011 vynaložila pri prevádzke motorových vozidiel. Rozbor bol zameraní na dva automobily, ktorým bolo následne doporučené riešenie, ktoré by po aplikácii viedlo k minimalizácii týchto nákladov. Cieľom bakalárskej práce bolo podať návrhy na zníženie finančného zaťaženia firmy, ktoré má podnik možnosť využiť.
Kľúčové slová:prevádzka automobilu na Slovensku, motorové vozidlo v podnikaní, daňové výdavky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D..