Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Identifikačné číslo: 469
Univerzitný e-mail: bretislav.andrlik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Současné aspekty daňového práva procesního
Autor: Bc. Alena Němcová
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Oponent:Ing. Bc. Radim Zaoral
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Současné aspekty daňového práva procesního
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá vývojem daňového práva procesního od První republiky do současnosti. Hlavní část práce je zaměřena na porovnání zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků se zákonem 280/2009 Sb., daňový řád, a to z hlediska vymezení nových pojmů, institutů a fází daňového řízení až po opravné prostředky, popisuje odlišnosti správního a daňového řízení. Dále hodnotí vývoj nákladovosti České daňové správy, popisuje její novou koncepci - Projekt jednoho inkasního místa, pilíře reformy daňového systému, kompetence, organizační strukturu a jednotlivé realizační fáze projektu JIM.
Kľúčové slová:daňový řád, správa daní, zákon o správě daní a poplatků, daňová reforma, daň, daňové řízení

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D..