Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Identifikačné číslo: 469
Univerzitný e-mail: bretislav.andrlik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Dopady reforem na hospodaření obce Boskovice v letech 2005 až 2010
Autor: Bc. Ing. Leona Fialová
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Oponent:Bc. Ing. Jana Vrtalová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Dopady reforem na hospodaření obce Boskovice v letech 2005 až 2010
Abstrakt:Fialová, L. Dopady reforem na hospodaření obce Boskovice v letech 2005 -- 2010. Bakalářská práce, Brno, 2011. Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením hospodaření obce Boskovice v letech 2005 -- 2010. V teoretické části jsou stručně vymezeny základní ekonomické pojmy charakterizující obec, problematiku hospodaření pomocí rozpočtu a strukturu příjmů a výdajů obce. V praktické části jsou na základě analýzy rozpočtů jednotlivých let specifikovány konkrétní dopady reformních změn do hospodaření obce a dle vývoje struktury příjmů a výdajů je vyhodnoceno hospodaření obce. Výsledky jsou zpracovány do tabulek a znázorněny grafy. V závěru práce jsou řešeny problematické oblasti rozpočtu s případnými návrhy řešení do budoucna.
Kľúčové slová:Obec, Rozpočet, Hospodaření obce

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D..