Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Identifikačné číslo: 469
Univerzitný e-mail: bretislav.andrlik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Uplatňování majetkových daní ve vybraných zemích
Autor: Ing. Veronika Švábová
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Oponent:Bc. Ing. Jana Vrtalová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Uplatňování majetkových daní ve vybraných zemích
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá analýzou majetkových daní v České republice, Slovensku, Německu, Rakousku a Slovinsku. V literárním přehledu je uvedena charakteristika daní a identifikace jednotlivých druhů majetkových daní uvedených zemí se zaměřením na předmět daně, poplatníka daně, základ daně a sazby daně. Ve vlastní práci je provedena deskripce vývoje daňových příjmů majetkových daní v letech 1995 až 2008 a provedena komparace s odhadem možného směru vývoje v dané oblasti. Ve vlastní práci je uveden také přehled podílu majetkových daní na HDP a celkových daňových příjmech.
Kľúčové slová:daň, daň z nemovitostí, daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí, daň silniční, daň z motorových vozidel, předmět daně, poplatník daně, základ daně, sazba daně, daňové příjmy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D..