Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Identifikačné číslo: 469
Univerzitný e-mail: bretislav.andrlik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Postavení majetkových daní v daňovém systému ČR
Autor: Bc. Veronika Janoušková
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Oponent:Ing. Beáta Blechová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Postavení majetkových daní v daňovém systému ČR
Abstrakt:Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zdanění majetku. Tyto daně patří mezi doplňkové příjmy veřejných financí, nicméně v současné době se vlády zamýšlejí i nad tímto okrajovým zdrojem příjmů. Cílem práce je s využitím analýzy vývoje a stavu majetkových daní v České republice polemizovat s navrhovanými změnami daní a provést vlastní návrh směřování v dané oblasti. Pro komparaci byly zvoleny modely zdanění majetku ve Velké Británii a Finsku. Teoretická část prezentuje zázemí daňové teorie, včetně klasifikace daní, zmiňuje ekonomické funkce veřejného sektoru a determinuje klíčové principy daňové politiky státu. Je zde charakterizováno zdanění majetku v obecné rovině, provedena deskripce daňových systémů se zaměřením na jednotlivé majetkové daně srovnávaných zemí. Praktická část se soustřeďuje na aplikace teoretických východisek, shrnutí dostupných poznatků a navržení legislativních opatření, které by mohly pozitivně ovlivnit efektivnost a způsob výběru jednotlivých majetkových daní.
Kľúčové slová:majetkové daně, daň dědická, daň silniční, daň, daň darovací, daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D..