Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Identifikačné číslo: 469
Univerzitný e-mail: bretislav.andrlik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Rozpočtový proces územně samosprávných celků
Autor: Bc. Lenka Kunčarová
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Oponent:Ing. Lenka Lišková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Rozpočtový proces územně samosprávných celků
Abstrakt:V práci je provedena analýza rozpočtového procesu s cílem definovat jeho jednotlivé fáze a navrhnout možné praktické provedení pro každou z nich. V teoretické části práce je rozebrán rozpočtový proces nejprve v širším manažerském pojetí jako proces dlouhodobého, střednědobého a krátkodobého plánování s největším zaměřením na krátkodobý plán -- roční rozpočet. Rozpočtový proces probíhající v rámci kalendářního roku je podrobně rozčleněn do jeho jednotlivých etap. U každé etapy je definován její význam, práva a kompetence účastníků a její možné praktické provedení přizpůsobující se různorodým podmínkám obcí se zřetelem na potřebu dodržení zákonitosti celého procesu. Praktickou část tvoří skutečné konkrétní podoby jednotlivých etap rozebíraných v teoretické části. V závěru práce jsou shrnuty hlavní problémy rozpočtového procesu a nastíněn jeho další vývoj pod vlivem legislativních změn.
Právna doložka:Požaduji, aby práce nebyla veřejně přístupná v žádné formě. Děkuju.
Kľúčové slová:proces, daně, rozpočet

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D..