Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Identifikačné číslo: 469
Univerzitný e-mail: bretislav.andrlik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Komparácia daní z príjmov fyzických osôb vybraných štátov EÚ
Autor: Ing. Lucia Holičková
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Oponent:Ing. Peter Hajdúch
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Slovenčina

Čeština        Slovenčina        Angličtina

Názov práce:Komparácia daní z príjmov fyzických osôb vybraných štátov EÚ
Abstrakt:Nasledujúci text sa zaoberá problematikou daní z príjmov fyzických osôb, ktorá patrí neodmysliteľne do života každého jednotlivca. Nie každý sa však pohybuje v rovine daňovej teórie a politiky. Práca preto identifikuje osobnú dôchodkovú daň a porovnáva jej úskalia v Českej Republike a na Slovensku. Celkovo je rozdelená na dva celky. V teoretickej časti sú vysvetlené hlavné pojmy osobnej dôchodkovej dane a jej história. Jadrom vlastnej práce je analýza uvedenej dane vo vybraných štátoch EÚ a následná podrobná komparácia na príkladoch dvoch vybraných štátov.
Kľúčové slová:osobná dôchodková daň, subjekt dane, predmet dane, základ dane, sadzba dane, daňové priznanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D..