Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Identifikačné číslo: 469
Univerzitný e-mail: bretislav.andrlik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Změny v daních z příjmů v podmínkách ČR
Autor: Ing. Kateřina Jašková
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Oponent:Ing. Oldřich Šoba, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Změny v daních z příjmů v podmínkách ČR
Abstrakt:JAŠKOVÁ, K. Změny v daních z příjmů v podmínkách ČR. Bakalářská práce. Brno, 2006. Tato bakalářská práce se zabývá popisem a srovnáním změn v daních z příjmů v České Republice, které vstoupily v platnost 1. ledna 2006. Důraz je kladen především na problematiku zdaňování příjmů fyzických osob, protože tyto daně se týkají každého z nás. Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části (teoretickou a praktickou část). V teoretické části jsou definovány hlavní pojmy a charakteristiky daňové soustavy České Republiky. Obsahem kapitoly je také analýza daní z příjmů a nejdůležitějších změn, které v dané oblasti nastaly. V praktické části je zjišťován konkrétní dopad novely zákona o daních z příjmů na jednotlivé skupiny poplatníků této daně. Konkrétně se jedná o snížení sazeb daně, rozšíření prvního daňového pásma a přeměny některých nezdanitelných částí na slevy na dani. Vliv těchto změn je zachycen na konkrétních příkladech, které vycházejí z předem definovaných podmínek. Závěrem práce je vyhodnocení, pro které skupiny poplatníků daně jsou zavedené změny výhodné.
Kľúčové slová:daně, historie daní, změny v daních z příjmů, daně z příjmů

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D..