Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Identifikačné číslo: 469
Univerzitný e-mail: bretislav.andrlik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na MENDELU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Bačovská
Dopady daňové kontroly na podnikatelské subjekty
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lukáš Bilík
Zdaňování příjmů neziskových organizací v zemích EU
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Blanařová
Model efektivního využívání offshore center
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Petra Bobčíková
Environmentální prvky provozu silničních vozidel v zemích Evropské unie
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Petra Bobčíková
Role zaměstnaneckých benefitů ve společnosti AVX Czech Republic s. r. o.
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Pavel Bosák
Vliv kursových rozdílů na výsledek hospodaření firmy CHEDO spol. s r.o.
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kamila Čermáková
Náklady provozu motorových vozidel soukromého sektoru na Slovensku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavlína Červenková
Environmentální zdanění v Evropské unii se zaměřením na automobilový průmysl.
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Iveta Dostálová
Dopady kontrolního hlášení na obchodní firmy
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Šimon Dostal
Daňové zatížení vozového parku vybraného podnikatelského subjektu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adéla Drdlíková
Zdanění provozu motorových vozidel v České republice
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kateřina Dvořáčková
Role důchodové daně v daňových systémech zemí Evropské unie
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Kateřina Dvořáčková
Role důchodové daně v daňových systémech zemí Evropské unie
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jitka Dvořáková
Účtování a finanční analýza závazků.
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. David Fiala
Ekonomický systém ESO9 a jeho aplikace ve společnosti Služby města Jihlavy
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dana Fialová
Metodický postup uplatnění odčitatelné položky na podporu VaV v České republice
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ing. Leona Fialová
Dopady reforem na hospodaření obce Boskovice v letech 2005 až 2010
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Martina Filová
Daňova podpora elektromobility v České republice a Evropě
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Šárka Fizková
Nástroje měření efektivnosti výběru daní
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Mgr. Ing. Lucie Formanová, Ph.D.
Role daně z nemovitostí v daňových systémech zemí Evropské unie
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michaela Grunová
Silniční daň jako nástroj ekologizace vozového parku
január 2018Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Haidová
Daň z příjmů fyzických osob
máj 2005Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavel Hejtmánek
Odpisování hmotného a nehmotného majetku
máj 2005Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Holičková
Komparace daní z příjmů fyzických osob vybraných států EU
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Hugo Hýbl
Postupy při realizaci auditorských testů v auditu a přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tereza Chvátalová
Role transferových daní v zemích EU
január 2015Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Janků
Zdanění příjmů fyzických osob se zdrojem v zahraničí
január 2008Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Janoušková
Postavení majetkových daní v daňovém systému ČR
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kateřina Jašková
Změny v daních z příjmů v podmínkách ČR
máj 2006Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Kabelka
Daňové nedoplatky v České republice
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca je odovzdanáBPAutor: Adam Kirchner
Daňové ráje jako riziko moderních daňových systémů
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Kloudová
Ekologizace vozových parků zemí EU formou registrační daně a poplatků
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Klára Komínová
Ovlivnitelné daňové příjmy územně samosprávného celku
december 2012Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Kotasová
Reformy daně z příjmů fyzických osob
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristína Kováčová
Zamestnanecké benefity v sektore obchodných firiem
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Kroulíková
Měření vyvolaných nákladů zdanění v sektoru stavebních firem
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dana Křížová
Daňové aspekty zaměstnaneckých benefitů v praxi
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Křížová
Aplikace metody ocenění podniku při rozhodování o koupi podniků v daném odvětví
január 2013Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dora Kučerová
Hodnocení účetních výkazů společnosti Jihlavan, a.s.
december 2012Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Iveta Kudláčková
Firemní využití Cloud computingu
január 2017Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lenka Kunčarová
Rozpočtový proces územně samosprávných celků
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jitka Kusáková
Zdanění hazardních her v České republice
december 2010Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Filip Lehman
Vývoj majetkových daní na Slovensku
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Hana Machalová
Dotace zemědělskému podnikateli a jejich evidence
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Michal Míček
Jednotný systém zdanění motorových vozidel v EU
december 2011Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ondřej Minář
Současný stav a perspektivy zdanění elektromobilů
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Alena Němcová
Současné aspekty daňového práva procesního
december 2010Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lenka Nevídalová
Dotace podnikatelským subjektům a jejich evidence
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Radek Pakosta
Audit účetní jednotky
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Páleníková
Vliv sazby daně z příjmů na prosperitu států ve vybraných zemích EU
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Alex Paroulek
Transferové ceny a jejich využití jako metody minimalizace daňové povinnosti
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Michaela Pátková
Měření efektivity finanční správy
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Jan Pěkný
Environmentální aspekty zdanění silničních motorových vozidel
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jana Péteriová
Ekologické prvky zdanenia cestných motorových vozidiel na Slovensku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Jana Péteriová
Návrh modelu zdanenia motorových vozidiel na Slovensku
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Podlasová
Environmentální aspekty zdanění provozu nákladních motorových vozidel
január 2019Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Podlasová
Zdanění hazardu v České republice
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jana Přichystalová, DiS.
Role přímých daní v daňovém systému České republiky a Francie
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miloš Rohlena
Efektivnost systému elektronické evidence tržeb v České republice
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Řezníčková
Měření zdanění důchodu plynoucího z práce v evropských zemích
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Marianna Sekerešová
Ekologické prvky zdanenia cestných motorových vozidiel na Slovensku
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Jitka Slavíková
Zdaňování silničních motorových vozidel s environmentálními prvky v sektoru obchodních firem
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marie Smékalová
Minimalizace negativních externalit způsobených provozem nákladních vozidel
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marie Smékalová
Význam majetkových daní pro územně samosprávné celky
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michaela Solničková
Role daně z nemovitostí v Evropské unii
január 2014Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Stibůrková
Daňové úniky v České republice
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Andrea Strýčková
Specifika dlouhodobého majetku v konkrétním podniku
máj 2006Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Milan Stříteský
Účetní uzávěrka a závěrka
máj 2005Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Šircová
Daň z nemovitostí v daňových systémech zemí Evropské unie
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Škodíková
Legální a nelegální způsoby minimalizace daňové povinnosti
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Daniela Šťastná
Faktory ovlivňující podnikání v maloobchodě
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucie Šťastná
Komparace vybraných daňových reforem v České republice
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Lucie Štěpánková
Role daní v příjmové stránce rozpočtu územně samosprávných celků
január 2018Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Šuráňová
Aspekty daně z příjmů fyzických osob ve vybraných zemích EU
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Švábová
Mechanismy výběru silniční daně v zemích Evropské unie
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Švábová
Uplatňování majetkových daní ve vybraných zemích
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Taťána Tesařová
Environmentální aspekty zdanění provozu silničních motorových vozidel
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Tilšerová
Přímé daně ve Velké Británii a v České republice
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lada Vašíčková
Systémy výběru silniční daně u nákladních automobilů v zemích EU
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marie Vašíčková
Účtování zásob s praktickým řešením
máj 2005Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Barbora Vašků
Aspekty transferových daní v České republice
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dana Vičarová
Role daní a poplatků v ekologizaci vozového parku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jana Vítámvásová
Procesní aspekty výběru majetkových daní
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Radka Vlková
Silniční daň s environmentálními prvky na Slovensku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martina Volfová
Význam majetkových daní v daňových soustavách zemí EU
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucie Zborovská
Nedaňové nástroje spojené s provozem silničních motorových vozidel
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná