Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Identification number: 469
University e-mail: bretislav.andrlik [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Bačovská
Dopady daňové kontroly na podnikatelské subjekty
May 2009Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Bilík
Zdaňování příjmů neziskových organizací v zemích EU
May 2010Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Blanařová
Model efektivního využívání offshore center
May 2008Displaying the final thesis
4.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Petra Bobčíková
Environmentální prvky provozu silničních vozidel v zemích Evropské unie
May 2020Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petra Bobčíková
Role zaměstnaneckých benefitů ve společnosti AVX Czech Republic s. r. o.
May 2018Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavel Bosák
Vliv kursových rozdílů na výsledek hospodaření firmy CHEDO spol. s r.o.
May 2011Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kamila Čermáková
Náklady provozu motorových vozidel soukromého sektoru na Slovensku
May 2012Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavlína Červenková
Environmentální zdanění v Evropské unii se zaměřením na automobilový průmysl.
May 2019Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Iveta Dostálová
Dopady kontrolního hlášení na obchodní firmy
May 2018Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Šimon Dostal
Daňové zatížení vozového parku vybraného podnikatelského subjektu
May 2019Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adéla Drdlíková
Zdanění provozu motorových vozidel v České republice
May 2012Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Dvořáčková
Role důchodové daně v daňových systémech zemí Evropské unie
May 2016Displaying the final thesis
13.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Kateřina Dvořáčková
Role důchodové daně v daňových systémech zemí Evropské unie
May 2014Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jitka Dvořáková
Účtování a finanční analýza závazků.
May 2010Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. David Fiala
Ekonomický systém ESO9 a jeho aplikace ve společnosti Služby města Jihlavy
May 2011Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dana Fialová
Metodický postup uplatnění odčitatelné položky na podporu VaV v České republice
May 2017Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Leona Fialová
Dopady reforem na hospodaření obce Boskovice v letech 2005 až 2010
May 2011Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Šárka Fizková
Nástroje měření efektivnosti výběru daní
May 2018Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Mgr. Ing. Lucie Formanová, Ph.D.
Role daně z nemovitostí v daňových systémech zemí Evropské unie
May 2014Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Grunová
Silniční daň jako nástroj ekologizace vozového parku
January 2018Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Haidová
Daň z příjmů fyzických osob
May 2005Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavel Hejtmánek
Odpisování hmotného a nehmotného majetku
May 2005Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Holičková
Komparace daní z příjmů fyzických osob vybraných států EU
May 2007Displaying the final thesis
24.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Hugo Hýbl
Postupy při realizaci auditorských testů v auditu a přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků
May 2020Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tereza Chvátalová
Role transferových daní v zemích EU
January 2015Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Janků
Zdanění příjmů fyzických osob se zdrojem v zahraničí
January 2008Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Janoušková
Postavení majetkových daní v daňovém systému ČR
May 2010Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kateřina Jašková
Změny v daních z příjmů v podmínkách ČR
May 2006Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Kabelka
Daňové nedoplatky v České republice
May 2015Displaying the final thesis
30.Final thesis is submittedBTWritten by (author): Adam Kirchner
Daňové ráje jako riziko moderních daňových systémů
May 2016Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Kloudová
Ekologizace vozových parků zemí EU formou registrační daně a poplatků
May 2019Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Klára Komínová
Ovlivnitelné daňové příjmy územně samosprávného celku
December 2012Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Kotasová
Reformy daně z příjmů fyzických osob
May 2013Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristína Kováčová
Zamestnanecké benefity v sektore obchodných firiem
May 2018Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Kroulíková
Měření vyvolaných nákladů zdanění v sektoru stavebních firem
May 2008Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dana Křížová
Daňové aspekty zaměstnaneckých benefitů v praxi
May 2009Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Křížová
Aplikace metody ocenění podniku při rozhodování o koupi podniků v daném odvětví
January 2013Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dora Kučerová
Hodnocení účetních výkazů společnosti Jihlavan, a.s.
December 2012Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Iveta Kudláčková
Firemní využití Cloud computingu
January 2017Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lenka Kunčarová
Rozpočtový proces územně samosprávných celků
May 2008Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jitka Kusáková
Zdanění hazardních her v České republice
December 2010Displaying the final thesis
42.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Filip Lehman
Vývoj majetkových daní na Slovensku
May 2009Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hana Machalová
Dotace zemědělskému podnikateli a jejich evidence
May 2014Displaying the final thesis
44.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Michal Míček
Jednotný systém zdanění motorových vozidel v EU
December 2011Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ondřej Minář
Současný stav a perspektivy zdanění elektromobilů
May 2016Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Alena Němcová
Současné aspekty daňového práva procesního
December 2010Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lenka Nevídalová
Dotace podnikatelským subjektům a jejich evidence
May 2011Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radek Pakosta
Audit účetní jednotky
May 2010Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Páleníková
Vliv sazby daně z příjmů na prosperitu států ve vybraných zemích EU
May 2015Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Alex Paroulek
Transferové ceny a jejich využití jako metody minimalizace daňové povinnosti
May 2019Displaying the final thesis
51.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Michaela Pátková
Měření efektivity finanční správy
May 2016Displaying the final thesis
52.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jan Pěkný
Environmentální aspekty zdanění silničních motorových vozidel
May 2020Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Péteriová
Ekologické prvky zdanenia cestných motorových vozidiel na Slovensku
May 2019Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Podlasová
Environmentální aspekty zdanění provozu nákladních motorových vozidel
January 2019Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Podlasová
Zdanění hazardu v České republice
May 2016Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Přichystalová, DiS.
Role přímých daní v daňovém systému České republiky a Francie
May 2012Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloš Rohlena
Efektivnost systému elektronické evidence tržeb v České republice
May 2018Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Řezníčková
Měření zdanění důchodu plynoucího z práce v evropských zemích
May 2017Displaying the final thesis
59.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Jitka Slavíková
Zdaňování silničních motorových vozidel s environmentálními prvky v sektoru obchodních firem
May 2020Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marie Smékalová
Minimalizace negativních externalit způsobených provozem nákladních vozidel
May 2019Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marie Smékalová
Význam majetkových daní pro územně samosprávné celky
May 2017Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Solničková
Role daně z nemovitostí v Evropské unii
January 2014Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Stibůrková
Daňové úniky v České republice
May 2015Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrea Strýčková
Specifika dlouhodobého majetku v konkrétním podniku
May 2006Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Stříteský
Účetní uzávěrka a závěrka
May 2005Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Šircová
Daň z nemovitostí v daňových systémech zemí Evropské unie
May 2014Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Škodíková
Legální a nelegální způsoby minimalizace daňové povinnosti
May 2017Displaying the final thesis
68.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Daniela Šťastná
Faktory ovlivňující podnikání v maloobchodě
May 2020Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Šťastná
Komparace vybraných daňových reforem v České republice
May 2008Displaying the final thesis
70.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lucie Štěpánková
Role daní v příjmové stránce rozpočtu územně samosprávných celků
January 2018Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Šuráňová
Aspekty daně z příjmů fyzických osob ve vybraných zemích EU
May 2010Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Švábová
Mechanismy výběru silniční daně v zemích Evropské unie
May 2012Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Švábová
Uplatňování majetkových daní ve vybraných zemích
May 2010Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Taťána Tesařová
Environmentální aspekty zdanění provozu silničních motorových vozidel
May 2016Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Tilšerová
Přímé daně ve Velké Británii a v České republice
May 2008Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lada Vašíčková
Systémy výběru silniční daně u nákladních automobilů v zemích EU
May 2012Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marie Vašíčková
Účtování zásob s praktickým řešením
May 2005Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Vašků
Aspekty transferových daní v České republice
May 2015Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dana Vičarová
Role daní a poplatků v ekologizaci vozového parku
May 2019Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Vítámvásová
Procesní aspekty výběru majetkových daní
May 2010Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radka Vlková
Silniční daň s environmentálními prvky na Slovensku
May 2014Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Volfová
Význam majetkových daní v daňových soustavách zemí EU
May 2009Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Zborovská
Nedaňové nástroje spojené s provozem silničních motorových vozidel
May 2019Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress