Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D.
Identifikační číslo: 46466
Univerzitní e-mail: eva.taterova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Proděkanka - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vztahy Evropské unie k Izraeli a pozice členských států EU k izraelským osadám na palestinském území
Autor: Ing. BcA. Iva Křenová
Pracoviště: Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Vedoucí práce: Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D.
Oponent:doc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vztahy Evropské unie k Izraeli a pozice členských států EU k izraelským osadám na palestinském území
Abstrakt:Práce se zabývá vztahy Evropské unie a Izraele a pozicí vybraných členských států k izraelským osadám a označování výrobků z osad pocházejících. Práce se věnuje zahraniční politice EU a zkoumá vývoj vzájemných smluvních vztahů mezi EU a Izraelem a podrobuje je analýze. Součástí práce je i historický popis izraelsko-palestinského konfliktu. Analytická část práce se zabývá samotným historickým vývojem izraelských osad na okupovaném palestinském území a tvorbou kvót na vyvážené zboží. Pozice vybraných evropských států k izraelsko-palestinskému konfliktu a k zavedení kvót na vyvážené zboží je nedílnou součástí práce. Na závěr práce jsou postoje členských států analyzovány a kategorizovány.
Klíčová slova:Izrael, členské státy EU, kvóty na vyvážené zboží, izraelsko-palestinský konflikt, Evropská unie, izraelské osady, zahraniční politika EU

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D..