Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D.
Identifikační číslo: 46466
Univerzitní e-mail: eva.taterova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Proděkanka - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Zhodnocení fungování strategie integrace cizinců v Jihomoravském kraji
Autor: Ing. Lucie Kačínová
Pracoviště: Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Vedoucí práce: Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D.
Oponent:Mgr. Ing. Richard Turcsányi, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Zhodnocení fungování strategie integrace cizinců v Jihomoravském kraji
Abstrakt:Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku integrace cizinců v Jihomoravském kraji. První část se věnuje uvedení do této problematiky, teoretickým modelům integrace a současné situace ohledně cizinců v Evropské unii a České republice. Druhá část je více zaměřena na Jihomoravský kraj, současnou situaci ohledně cizinců, nejdůležitější aktéry, přístupy k integraci a jednotlivé dimenze integrace. Výzkumná část zkoumá výstupy z rozhovorů se zástupci institucí, které zdarma poskytují služby cizincům na území Jihomoravského kraje. Na závěr jsou uvedeny největší překážky a problémy spojené s integrací v Jihomoravském kraji a jejich možná řešení. V závěrečné diskuzi jsou zmíněny další návrhy, které mohou být užitečné při tvorbě nových koncepčních materiálů v kraji.
Klíčová slova:Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců v JMK, Jihomoravský kraj, Neziskové společnosti, Integrace cizinců, Lokální integrační politika

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D..