Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D.
Identifikační číslo: 46466
Univerzitní e-mail: eva.taterova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Proděkanka - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Kurdové na území Turecka a jejich problém rozvoje díky absenci vlastního státu
Autor: Ing. Veronika Mikulenková
Pracoviště: Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Vedoucí práce: Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D.
Oponent:Ing. Yvona Novotná, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Kurdové na území Turecka a jejich problém rozvoje díky absenci vlastního státu
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá problémem rozvoje kurdského obyvatelstva na území Turecka. Pomocí literární rešerše jsou v práci shrnuty události od roku 1923, které vedly k dnešnímu postavení Kurdů v Turecku a rozdílné pohledy Kurdů a Turecka na kurdskou identitu. Hlavním zaměřením je politický systém, který má výrazný vliv na aktivity a angažovanost Kurdů. Jedním z problémů v zapojení Kurdů do politického dění je Strana kurdských pracujících, která vede neustálý boj s tureckou armádou. V práci je také popsán vývoj kurdských politických stran a jejich úspěšnost vstoupit do tureckého parlamentu. Pro analyzování tohoto vývoje jsou rozebrány volby od roku 2007, které jsou zaměřeny na cíle, kampaně a dosažené výsledky jednotlivých politických stran.
Klíčová slova:menšinová práva, PKK, politický systém, Turecko, Kurdové, násilí, volby

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D..