Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D.
Identifikační číslo: 46466
Univerzitní e-mail: eva.taterova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Proděkanka - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Eugenika v kontextu rozvojových zemí
Autor: Ing. Markéta Alanová
Pracoviště: Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Vedoucí práce: Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D.
Oponent:Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Eugenika v kontextu rozvojových zemí
Abstrakt:Alanová, Markéta. Eugenika v kontextu rozvojových zemí Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, 2016. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Eva Taterová, M.A. Cílem této bakalářské práce je komparace projevů eugeniky na dvou územích světa, a to ve Rwandě a v Tibetu. Práce se zabývá postupným vývojem eugeniky a uplatněním jejich výsledků právě ve dvou zmíněných oblastech s nástinem historických souvislostí. Práce odkrývá zajímavé poznatky o manipulaci s genofondy lidí, jakož to i důležité milníky ve vývoji této vědní disciplíny. Zhodnoceny jsou podobné či rozdílné faktory dvou eugenických pokusů (ve Rwandě a Tibetu).
Klíčová slova:genocida, Rwanda, nacionalismus, Eugenika, Tibet

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D..