Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D.
Identifikační číslo: 46466
Univerzitní e-mail: eva.taterova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Proděkanka - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Izraelské osady na okupovaném území Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
Autor: Ing. Barbora Vašíčková
Pracoviště: Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Vedoucí práce: Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D.
Oponent:Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Izraelské osady na okupovaném území Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá problematikou židovského osadnictví a jeho dopadů na existenci Izraele a rovněž na palestinské obyvatelstvo. Osady zakládané na okupovaných územích Západního břehu Jordánu jsou jednou z největších překážek dosažení míru mezi Izraelem a Palestinou. Práce zkoumá vývoj osad z historického hlediska, dále z pohledu vnitřní politiky a mezinárodního práva. Další kapitoly se věnují vládní podpoře osad a jejich obyvatel a mechanismu převzetí kontroly nad okupovaným územím, který je velice specifický a spadá až do poloviny devatenáctého století. Práce by měla poskytnout především přehled o významu a dopadech osadnictví. Jedná se o dopady environmentálního charakteru, jako je přístup k vodním zdrojům, znečištění životního prostředí nebo ukládání nebezpečného odpadu. Toto zhodnocení je popsáno v osmé kapitole. V poslední kapitole se věnuji osadám z pohledu vnitřní politiky. Kvůli složitosti bezpečnostní a geopolitické situace Izraele je velmi těžké odhadnout budoucí vývoj v regionu, nicméně palestinský stát nemůže v případě existence židovských osad nikdy vzniknout.
Klíčová slova:Izrael, Západní břeh Jordánu, židovské osady, Palestina

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D..