Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Žaneta Kalasová
Identifikačné číslo: 45888
Univerzitný e-mail: zaneta.kalasova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - asistentka - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
P 39 14  Krajinné inženýrství D-KRAJ
LDF D-KRAJ-TOK prez [roč 3]
Doktorandský typ štúdia, prezenčná forma
Tvorba a ochrana krajiny, 3. ročník

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vývoj a prostorové rozmístění romské populace v ČR
Autor: Ing. Žaneta Kalasová
Pracovisko: Ústav demografie a aplikované statistiky (FRRMS)
Vedúci práce: PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
Oponent:Mgr. Lukáš Nevěděl, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vývoj a prostorové rozmístění romské populace v ČR
Abstrakt:Předmětem bakalářské práce je charakteristika romského obyvatelstva na území České republiky z historie do současnosti. Je charakterizován původ Romů a jejich migrace po světě až do České republiky. V práci jsou také popsány demografické charakteristiky Romů, konkrétně plodnost, porodnost, úmrtnost a věkový medián, dále i věková struktura. V poslední řadě je charakterizováno území České republiky z hlediska rozmístění romského obyvatelstva a jsou specifikovány sociálně vyloučené romské oblasti na území České republiky.
Kľúčové slová:sociální vyloučení, Romové, demografická struktura

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa PhDr. Dana Hübelová, Ph.D..