Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Žaneta Habancová
Identification number: 45888
 
Academic staff - assistant - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
 
P 39 14  Landscape Engineering D-KRAJ
FFWT D-LAND-LM pres [year 4]
Doctor type of study, full-time form
Landscaping and Landscape Conservation, 4th year of study

     Lesson     Final thesis
     
Publications
     
Bodies
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Development and spatial distribution of the Roma population in ČR
Written by (author): Ing. Žaneta Habancová
Department:
Thesis supervisor:
PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vývoj a prostorové rozmístění romské populace v ČR
Summary:Předmětem bakalářské práce je charakteristika romského obyvatelstva na území České republiky z historie do současnosti. Je charakterizován původ Romů a jejich migrace po světě až do České republiky. V práci jsou také popsány demografické charakteristiky Romů, konkrétně plodnost, porodnost, úmrtnost a věkový medián, dále i věková struktura. V poslední řadě je charakterizováno území České republiky z hlediska rozmístění romského obyvatelstva a jsou specifikovány sociálně vyloučené romské oblasti na území České republiky.
Key words:
sociální vyloučení, Romové, demografická struktura

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user PhDr. Dana Hübelová, Ph.D..