Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Žaneta Habancová
Identification number: 45888
 
 
P 39 14  Landscape Engineering D-KRAJ
FFWT D-LAND-LM pres [year 4]
Doctor type of study, full-time form
Landscaping and Landscape Conservation, 4th year of study

     
     
Final thesis
     
     Bodies
     
     

Several final theses have been found. Please select one from the following list.

Title of the thesis
Identification
Details
Ekosystémové zátěže (ecosystem disservices) říčního prostoru v urbanizovaném prostředí
FFWT D-LAND-LM pres [year 4]
Hodnocení úprav řeky Isar v Mnichově z hlediska rekreačního využívání území
FRDIS C-ITS-IDS-ES pres [term 5, year 2]
Vývoj a prostorové rozmístění romské populace v ČR
FRDIS B-ITS-IDSA-GR pres [term 6, year 3]