Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Žaneta Habancová
Identifikační číslo: 45888
 
Akademická pracovnice - asistentka - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
P 39 14  Krajinné inženýrství D-KRAJ
LDF D-KRAJ-TOK prez [roč 4]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Tvorba a ochrana krajiny, 4. ročník

     Výuka
     
Závěrečná práce
     Publikace     
     
     

Bylo nalezeno více závěrečných prací, z následujícího seznamu vyberte jednu.

Název práce
Identifikace
Podrobnosti
Ekosystémové zátěže (ecosystem disservices) říčního prostoru v urbanizovaném prostředí
LDF D-KRAJ-TOK prez [roč 4]
Hodnocení úprav řeky Isar v Mnichově z hlediska rekreačního využívání území
FRRMS N-MTS-MRS-ES prez [sem 5, roč 2]
Vývoj a prostorové rozmístění romské populace v ČR
FRRMS B-MTS-MRS-GR prez [sem 6, roč 3]