Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Žaneta Habancová
Identification number: 45888
University e-mail: zaneta.habancova [at] mendelu.cz
 
 
P 39 14  Landscape Engineering D-KRAJ
FFWT D-LAND-LM pres [year 4]
Doctor type of study, full-time form
Landscaping and Landscape Conservation, 4th year of study

Contacts     
     
Final thesis     
Publications
          Conferences
     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
PublicationsType of resultYear
Details
1.
Ecosystem Services and Disservices of Watercourses and Water Areas
Schneider, Jiří -- Kalasová, Žaneta -- Fialová, Jitka
Ecosystem Services and Disservices of Watercourses and Water Areas. In: Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic . Cham: Springer Switzerland, 2020. p. 337--356. ISBN 978-3-030-18362-2. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-18363-9_14
chapter in a book2020Details
2.Ecosystem services perceived by rural and urban dwellers in the Carazo region (Nicaragua)
Schneider, Jiří -- Kalasová, Žaneta
Ecosystem services perceived by rural and urban dwellers in the Carazo region (Nicaragua). In PARTIDARIO, M. Governance of ecosystem services for rural-urban synergies: bridging science and decision-making. Book of abstracts. 10th Ecosystem services partnership world conference. Hannover: 2019, p. 23.
abstract of an article in anthology
2019
Details
3.
Ekosystémové služby říčního prostoru ve městech
Schneider, Jiří -- Lampartová, Ivana -- Kalasová, Žaneta -- Lorencová, Helena
Ekosystémové služby říčního prostoru ve městech. Zahrada - park - krajina: odborný časopis oboru zahradní a krajinářská tvorba. 2018. v. XXVIII, p. 36--40. ISSN 1211-1678.
article in a professional periodical
2018
Details
4.Recreational effect evaluation of revitalization on river Pleiße in Germany
Kalasová, Žaneta -- Lampartová, Ivana
Recreational effect evaluation of revitalization on river Pleiße in Germany. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 302--306. ISBN 978-80-7509-550-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP%202018_WEB_2.pdf
article in proceedings2018
Details
5.Social, economic and environmental aspects of the spread of water hyacinth on Victoria Lake
Vítková, Veronika -- Schneider, Jiří -- Kalasová, Žaneta
Sociální, ekonomické a environmentální aspekty šíření vodního hyacintu na Viktoriině jezeře. In Region v rozvoji společnosti 2017. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita, 2017, ISBN 978-80-7509-548-0.
article in proceedings
2017
Details
6.
The Forest Stakeholders' Perception towards the NATURA 2000 Network in the Czech Republic
Schneider, Jiří -- Ruda, Aleš -- Habancová, Žaneta -- Paletto, Alessandro
The Forest Stakeholders' Perception towards the NATURA 2000 Network in the Czech Republic. Forests. 2020. v. 11, no. 5, ISSN 1999-4907.
article in a professional periodical
2020
Details
7.Újma hydricko-vodohospodářské a ekologicko-stabilizační funkce lesů na příkladu "ML Dačice"
Vyskot, Ilja -- Kozumplíková, Alice -- Kalasová, Žaneta
Újma hydricko-vodohospodářské a ekologicko-stabilizační funkce lesů na příkladu "ML Dačice". In Hospodaření s vodou v krajině . Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, ISBN 978-80-87577-88-2. URL: http://www.cbks.cz/cd/prispevky/Vyskot_Kozumplikova_Kalasova.pdf
article in proceedings
2019
Details
8.Urban ecosystem services perception: Brno city case study
Kalasová, Žaneta -- Schneider, Jiří
Urban ecosystem services perception: Brno city case study. In INOSTROZA, L. -- KABISCH, N. Urban Ecosystem Services: dynamics, complexities and challenges for sustainable urban development. Book of abstracts. 10th Ecosystem services partnership world conference. Hannover: 2019, p. 6.
abstract of an article in anthology2019Details
9.
Vnímání stavu a ekosystémových služeb přírodní památky Holásecká jezera veřejností
Spěšná, Gabriela -- Schneider, Jiří -- Kalasová, Žaneta
Vnímání stavu a ekosystémových služeb přírodní památky Holásecká jezera veřejností. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 479--491. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings
2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.