Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Tomáš Dania
Identifikační číslo: 45349
Univerzitní e-mail: tomas.dania [at] mendelu.cz
 
Výzkumník projektu I - Ústav managementu (PEF)
 
P0413D050009  Ekonomika a management D-EAM
PEF D-EAM prez [roč 3]
Doktorský typ studia, prezenční forma
3. ročník

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce          Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Společenská odpovědnost firem v odvětví stavebnictví
Autor:
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce:
Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Oponent:
Ing. Jana Kotková
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Společenská odpovědnost firem v odvětví stavebnictví
Abstrakt:
Předložená diplomová práce je zaměřena na koncept Společenské odpovědnosti ve stavebním odvětví. Předložená práce umožňuje vhled do současného stavu konceptu CSR ve stavebním odvětví. Zmíněna je znalost konceptu, důvody nejčastějšího zavedení konceptu, nebo jak jsou vnímány přínosy konceptu CSR ze strany stavebních podniků. Součástí práce je také rozbor pilířů konceptu CSR a jednotlivých aktivit. Podstatná část práce je založena na kvantitativním výzkumu stavebního odvětví a na analýze stavebního odvětví. Kvantitativní výzkum je proveden prostřednictvím dotazníkového šetření. Výzkumu se mohl účastnit, kterýkoliv stavební podnik, působící na území České republiky. V práci je také kromě charakteristiky stavebního odvětví z pohledu CSR předložené návrhové opatření pro zlepšení stavu koncepce CSR v typickém stavebním podniku.
Klíčová slova:
kvantitativní výzkum, Společenská odpovědnost firem, CSR, ekonomický pilíř, MSP, sociální pilíř, environmentální pilíř, stavební odvětví, návrhové opatření

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Renata Kučerová, Ph.D..