Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Tomáš Dania
Identifikační číslo: 45349
Univerzitní e-mail: tomas.dania [at] mendelu.cz
 
Výzkumník projektu I - Ústav managementu (PEF)
 
P0413D050009  Ekonomika a management D-EAM
PEF D-EAM prez [roč 3]
Doktorský typ studia, prezenční forma
3. ročník

     
     
Závěrečná práce
     
     
Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Dopady krize na stavebnictví a návrhy opatření pro společnost Arsstav
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Petr Cech
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Dopady krize na stavebnictví a návrhy opatření pro společnost Arsstav
Abstrakt:
Dania, T., Dopady krize na stavebnictví a návrhy opatření pro společnost Arsstav. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. Bakalářská práce se zaměřuje na dopady krize na stavební odvětví a na zhodnocení vlivu těchto dopadů na finanční stránce vybrané stavební firmy. Pro identifikaci dopadů, hrozeb a slabých míst jsou použity analýzy vnějšího a vnitřního prostředí, doplněny o finanční analýzu. Na základě provedených analýz a konzultaci s firmou je v rámci krizové managementu vypracován souhrn hrozeb a slabých míst s přímým vlivem na provoz firmy. Souhrn hrozeb a slabých míst slouží k vytvoření návrhových opatření s doporučeními, jak vzniklou situaci řešit. V diskuzi práce jsou probrány také dopady a hrozby, které v souhrnu nejsou uvedeny.
Klíčová slova:vnitřní prostředí, slabá místa, Krizový management, návrhová opatření, recese, vnější prostředí, PESTE analýza, finanční analýza, identifikace příčin krize, hrozby, krize

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucího
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Renata Kučerová, Ph.D..