Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Tomáš Dania
Identifikační číslo: 45349
Univerzitní e-mail: tomas.dania [at] mendelu.cz
 
Technický pracovník pro výuku - Ústav managementu (PEF)
 
P 62 08  Ekonomika a management D-EM
PEF D-EM-ŘEP prez [roč 3]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Řízení a ekonomika podniku, 3. ročník

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Personální strategie pro stavební firmu
Autor: Bc. Tereza Pokorná
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Dania
Oponent:Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Personální strategie pro stavební firmu
Abstrakt:Cílem bakalářské práce je navrhnout prostřednictvím analýzy vnějšího a vnitřního prostředí vhodnou strategii pro další rozvoj firmy Figarostav, s. r. o. V teoretická části práce je sestaven literární přehled zabývající se danou problematikou. Ve vlastní práci je vnější prostředí identifikované pomocí SLEPTE analýzy a Porterova modelu pěti hybných sil. Vnitřní analýza je provedena metodou 7 S. Na základě těchto analýz jsou zjištěny příležitosti, hrozby, silné a slabé stránky. Získané faktory jsou uspořádány do SWOT matice, ze které jsou určeny výsledné strategie. Vybraná strategie, s ohledem na požadavky a potřeby podniku, je ekonomicky zhodnocená a připravená k implementaci.
Klíčová slova:Porterův model pěti hybných sil, analýza vnitřního prostředí, Metoda 7S, SWOT analýza, lidské zdroje, Strategie, analýza vnějšího prostředí, SLEPTE analýza

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Tomáš Dania.