Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Tomáš Dania
Identifikační číslo: 45349
Univerzitní e-mail: tomas.dania [at] mendelu.cz
 
Technický pracovník pro výuku - Ústav managementu (PEF)
 
P 62 08  Ekonomika a management D-EM
PEF D-EM-ŘEP prez [roč 3]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Řízení a ekonomika podniku, 3. ročník

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh strategie pro obchod Aderanna Fashion
Autor: Bc. Ester Porubcová
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Dania
Oponent:Ing. Jiří Duda, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Slovenština

Čeština        Slovenština        Angličtina

Název práce:Návrh stratégie pre obchod Aderanna Fashion
Abstrakt:Porubcová, E. Návrh stratégie pre obchod Aderanna Fashion. Bakalárska práca. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť stratégiu, ktorá povedie ku zvýšeniu návštevnosti predajne Aderanna Fashion. Táto stratégia bude vytvorená pomocou analýzy vnútorného a vonkajšieho prostredia podniku. V literárnej rešerši sú vysvetlené pojmy z oblasti strategického manažmentu. Vo vlastnej časti práce je opísaný podnik, vyhodnotené dotazníkové šetrenie a zanalyzované vonkajšie aj vnútorné prostredie podniku. Následne sú identifikované príležitosti a hrozby, ktoré pôsobia na podnik a taktiež sú zhodnotené jeho silné a slabé stránky. Tieto faktory sú na záver zjednotené v matici SWOT, sú formulované čiastkové stratégie a jedna finálna stratégia, ktorá je ekonomicky zhodnotená.
Klíčová slova:Analýza vnútorného prostredia, PESTE analýza, Porterov model piatich konkurenčných sílPorterov model piatich konkurenčných síl, Porterov hodnotový reťazec, SWOT matica, Strategický manažment, Analýza vonkajšieho prostredia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Tomáš Dania.