Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Tomáš Dania
Identifikační číslo: 45349
Univerzitní e-mail: tomas.dania [at] mendelu.cz
 
Technický pracovník pro výuku - Ústav managementu (PEF)
 
P 62 08  Ekonomika a management D-EM
PEF D-EM-ŘEP prez [roč 3]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Řízení a ekonomika podniku, 3. ročník

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh strategie pro INGOTRANS spol. s.r.o.
Autor: Bc. Dominika Podhradská
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Dania
Oponent:Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Slovenština

Čeština        Slovenština        Angličtina

Název práce:Návrh stratégie pre INGOTRANS spol. s.r.o.
Abstrakt:Podhradská, D. Návrh stratégie pre INGOTRANS spol., s.r.o. Bakalárska práca. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Cieľom bakalárkej práce je využitím analýzy vonkajšieho a vnútorného prostredia navrhnúť stratégiu firme INGOTRANS spol., s.r.o.. Teoretická časť je založená na literárnom prehľade, v ktorom sú vymenované a opísané dôležité definície a metódy strategického managementu. Vo výsledkovej časti je vonkajšie prostredie preskúmané PESTE analýzou a Portrovým modelom piatich konkurenčných síl. Vnútorné prostredie je skúmané pomocou marketingového mixu 7P. Na základe výsledkov analýz, sú hrozby, príležitosti, slabé a silné stránky usporiadané do EFE a IFE matice. Faktory sú tiež zoradené do SWOT matice a jedna z nich je zvolená k realizácii. Stratégia zvolená spoločnosťou je ekonomicky zhodnotená.
Klíčová slova:PESTE analýza, Portrov model piatich konkurenčných síl, Marketingový mix 7P, Analýza vonkajšieho prostredia, Analýza vnútorného prostredia, EFE matica, IFE matica, SWOT matica

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Tomáš Dania.