Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Tomáš Dania
Identifikační číslo: 45349
Univerzitní e-mail: tomas.dania [at] mendelu.cz
 
Technický pracovník pro výuku - Ústav managementu (PEF)
 
P 62 08  Ekonomika a management D-EM
PEF D-EM-ŘEP prez [roč 3]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Řízení a ekonomika podniku, 3. ročník

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Význam turistické atrakce Stezka v oblacích na rozvoj obce Dolní Morava
Autor: Bc. Ivana Vrastyáková
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Dania
Oponent:Silvie Zámečník
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Význam turistické atrakce Stezka v oblacích na rozvoj obce Dolní Morava
Abstrakt:Cílem mé bakalářské práce je pro Stezku v oblacích na Dolní Moravě sestavit vhodná návrhová opatření, která povedou k posílení pozice na trhu, zvýšení počtu návštěvníků v lokalitě a ke zvýšení obsazenosti ubytovacích zařízení. V literárních přehledu jsou popsány základní pojmy z cestovního ruchu, destinace, destinačního managementu, marketingu souvisejícího s cestovním ruchem, marketingového výzkumu a analýzy vnějšího prostředí. Následuje charakteristika Dolní Moravy a její vnější PEST analýza. Dále je provedeno dotazníkové šetření a jsou shrnuty klíčové faktory. V závěru práce jsou na základě výsledků analýzy a dotazníkového šetření stanovena vhodná opatření a doporučení.
Klíčová slova:cestovní ruch, Dolní Morava, destinační management, PEST analýza, turistická atrakce, Stezka v oblacích, marketingový výzkum

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Tomáš Dania.