Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Tomáš Dania
Identifikační číslo: 45349
Univerzitní e-mail: tomas.dania [at] mendelu.cz
 
Technický pracovník pro výuku - Ústav managementu (PEF)
 
P 62 08  Ekonomika a management D-EM
PEF D-EM-ŘEP prez [roč 3]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Řízení a ekonomika podniku, 3. ročník

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Odměňování a motivace pracovníků v pojišťovací společnosti
Autor: Bc. Katarína Palkovičová
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Dania
Oponent:Ing. Monika Vencourová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Slovenština

Čeština        Slovenština        Angličtina

Název práce:Odmeňovanie a motivácia pracovníkov v poisťovacej spoločnosti
Abstrakt:Bakalárska práca sa zameriava zhodnotením aktuálneho stavu motivácie a systé-mu odmeňovania, konkrétne nastavenia firemných benefitov, v spoločnosti zaobe-rajúcej sa finančníctvom a poisťovníctvom. Na základe vnútornej analýzy a vyhodnotenia dotazníkového výskumu sú navrhnuté riešenia na úpravu systému. Výsledky ukázali spokojnosť s aktuálnou ponukou výhod pre zamestnancov, avšak bola potrebná mierna obnova prispôsobená aktuálnym potrebám zamestnancov. Bola navrhnutá zmena rozdelenia prostriedkov a systému, ktorý by okrem stimu-lácie aj motivoval a kládol dôraz na zlepšenie komunikácie medzi zamestnancami a ich nadriadenými.
Klíčová slova:odmeňovanie, motivácia, zamestnanecké benefity, mzda

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Tomáš Dania.