Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
Identifikační číslo: 4513
Univerzitní e-mail: zdenek.hadas [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.ADPAutor: Ing. Lenka Báčová
Analýza trhu s biopotravinami v konkrétním regionu
duben 2015prohlížet
2.ABPAutor: Bc. Radovan Barbořík
Ekologický chov zvířat v podmínkách CHKO
duben 2019prohlížet
3.ABPAutor: Ing. Leona Bartáková
Efektivita produkce vepřového masa
duben 2016prohlížet
4.ABPAutor: Bc. Daniela Beňovičová
Chov prasat v České republice
duben 2017prohlížet
5.RDPAutor: Bc. Daniela Beňovičová
Vliv změny krmné dávky na reprodukční užitkovost prasnic
duben 2019prohlížet
6.ADPAutor: Ing. Tereza Bezděková
Analýza faktorů ovlivňujících reprodukční užitkovost prasnic v podmínkách užitkového chovu
duben 2019prohlížet
7.ABPAutor: Ing. Kateřina Botková
Produkce biopotravin živočišného původu v České republice
duben 2014prohlížet
8.ABPAutor: Bc. Petra Brujevičová
Analýza produkční a ekonomické situace konkrétního ekologického chovu zvířat
duben 2019prohlížet
9.RBPAutor: Tina Budzáková
Ekologický chov zvierat na Slovensku
duben 2020prohlížet
10.ADPAutor: Ing. Marie Čadová
Analýza užitkovosti prasat ve vybraném chovu
duben 2018prohlížet
11.ABPAutor: Ing. Marie Čadová
Užitkové vlastnosti prasat a efektivita produkce
duben 2016prohlížet
12.ADPAutor: Ing. Jaroslav Doupal
Hodnocení genetického pokroku ve šlechtění prasat plemene pietrain
duben 2015prohlížet
13.ABPAutor: Bc. Eliška Dvořáková
Zhodnocení užitkovosti a ekonomické situace ve vybraném chovu prasat
duben 2019prohlížet
14.NBPAutor: Marina Erbaeva
Vliv zdravotního stavu na produkční užitkovost prasat
duben 2017prohlížet
15.ABPAutor: Ing. Zuzana Flášarová
Tržní realizace biopotravin v České republice
duben 2015prohlížet
16.RBPAutor: Magdaléna Francová
Jatečná hodnota prasat
duben 2020prohlížet
17.ABPAutor: Ing. Lukáš Gabrhel
Trh s biopotravinami v České republice
duben 2017prohlížet
18.ADPAutor: Ing. Iveta Hajátková
Analýza reprodukční užitkovosti prasnic ve vybraném chovu
duben 2017prohlížet
19.ABPAutor: Ing. Marie Hermanová
Analýza faktorů ovlivňujících produkční užitkovost prasat
duben 2016prohlížet
20.RDPAutor: Bc. Hugo Hradilík
Vyhodnocení užitkovosti ve vybraném chovu prasat
duben 2020prohlížet
21.ABPAutor: Ing. Pavlína Jarolímová
Veterinární péče v ekologických chovech zvířat
duben 2015prohlížet
22.ABPAutor: Ing. Rea Jarošová
Mimoprodukční využití prasat
duben 2015prohlížet
23.ABPAutor: Ing. Vojtěch Jeřábek
Využití plemene přeštické černostrakaté v hybridizačním programu prasat
duben 2015prohlížet
24.NBPAutor: Miroslav Kadlček
Využití různých metod plemenitby v ekologickém chovu ovcí
duben 2014prohlížet
25.ADPAutor: Ing. Vendula Kamanová
Zhodnocení kanců působících na inseminační stanici
duben 2016prohlížet
26.ABPAutor: Bc. Jan Klimeš
Reprodukční užitkovost prasat
duben 2018prohlížet
27.NBPAutor: Bc. Jan Klimeš
Reprodukční užitkovost prasnic
duben 2015prohlížet
28.NBPAutor: Daniela Kotalová
Ekologický chov zvířat v podmínkách Moravskoslezského kraje
duben 2019prohlížet
29.ADPAutor: Ing. Vilma Kováčiková
Analýza faktorů ovlivňujících reprodukční užitkovost prasnic a ztráty selat
duben 2016prohlížet
30.ABPAutor: Ing. Vilma Kováčiková
Významné aspekty při odchovu selat
duben 2014prohlížet
31.ABPAutor: Ing. Štěpánka Křivová
Vliv mikroklimatu ve stáji na užitkovost prasnic
duben 2015prohlížet
32.RDPAutor: Bc. Aleš Kurtin
Analýza růstové schopnosti mláďat v ekologickém chovu
duben 2020prohlížet
33.ABPAutor: Bc. Aleš Kurtin
Struktura produkce vybrané ekologické farmy
duben 2018prohlížet
34.ABPAutor: Bc. Lucie Mandová
Reprodukční vlastnosti mateřských plemen prasat
duben 2018prohlížet
35.ABPAutor: Ing. Michal Man
Biopotraviny živočišného původu a jejich tržní realizace
duben 2014prohlížet
36.ADPAutor: Ing. Dajana Martyninková
Analýza ekologické farmy s chovem zvířat
duben 2016prohlížet
37.ABPAutor: Ing. Dajana Martyninková
Využití genových rezerv v ekologickém chovu zvířat
duben 2014prohlížet
38.ABPAutor: Bc. Mariia Matushkina
Analýza trhu s biopotravinami v České republice
duben 2018prohlížet
39.ADPAutor: Ing. Iva Navrátilová
Analýza vybrané ekologické farmy
duben 2017prohlížet
40.ABPAutor: Ing. Iva Navrátilová
Uplatnění ekologického chovu zvířat v podmínkách Zlínského kraje
duben 2015prohlížet
41.ADPAutor: Ing. Marie Odstrčilová
Analýza užitkových vlastností ve vybraném chovu prasat
duben 2016prohlížet
42.ABPAutor: Ing. Gabriela Ondrůšková
Vliv hybridní kombinace prasat na kvalitu masa
duben 2015prohlížet
43.NBPAutor: Jitka Orságová
Ekologický chov vybraných druhů hospodářských zvířat
duben 2016prohlížet
44.ABPAutor: Bc. Silvie Otáhalová
Produkční užitkovost prasat
duben 2018prohlížet
45.RBPAutor: Lucie Pitnerová
Reprodukce v chovu prasat
duben 2020prohlížet
46.NBPAutor: Jitka Poláchová
Vývoj trhu s prasaty v ČR a EU
duben 2013prohlížet
47.RBPAutor: Josef Rec
Analýza trhu s prasaty a vepřovým masem v České republice
duben 2020prohlížet
48.ABPAutor: Ing. Lenka Sedláčková
Biopotraviny rostlinného původu
duben 2014prohlížet
49.ABPAutor: Ing. Marek Schild
Analýza příčin vyřazování prasat z chovu
duben 2015prohlížet
50.ABPAutor: Bc. Jitka Srnová
Reprodukční užitkovost prasnic
duben 2015prohlížet
51.ABPAutor: Ing. Anna Střelcová
Etologie prasat v konvenčním a alternativním chovu
duben 2017prohlížet
52.ABPAutor: Ing. Andrea Svätá
Současná úroveň ekologického chovu zvířat v daném regionu
duben 2012prohlížet
53.ABPAutor: Ing. Mgr. Jiří Sysel
Vliv zdravotního stavu na reprodukční užitkovost prasnic
duben 2014prohlížet
54.ADPAutor: Ing. Mgr. Jiří Sysel
Vyhodnocení reprodukční užitkovosti prasnic ve vybraném chovu
duben 2016prohlížet
55.ABPAutor: Bc. Edina Szabóová
Prudukčná úžitkovosť prasiat a faktory na ňu pôsobiace
duben 2019prohlížet
56.ABPAutor: Bc. Iveta Šajnarová
Ekologické farmy v České republice
duben 2017prohlížet
57.RDPAutor: Bc. Iveta Šajnarová
Minerální látky v ekologickém chovu zvířat
duben 2019prohlížet
58.ABPAutor: Bc. Maxmilián Ščambura
Ekologické zemědělství v jesenickém regionu
duben 2018prohlížet
59.ABPAutor: Bc. Oleksandra Taninets
Ekologické zemědělství v České republice a na Ukrajině
duben 2018prohlížet
60.RBPAutor: Tomáš Trenz
Zdravotní problematika v ekologickém chovu zvířat
duben 2020prohlížet
61.ABPAutor: Bc. Hana Tučková
Vliv zdravotního stavu prasat na efektivitu produkce
duben 2015prohlížet
62.NBPAutor: Petra Uchytilová
Technologické systémy výkrmu prasat
duben 2012prohlížet
63.ABPAutor: Bc. Vojtěch Vařejka
Ekologický chov zvířat v konkrétních podmínkách Vysočiny
duben 2019prohlížet
64.ABPAutor: Ing. Ludmila Vopálenská
Odpady vznikající při chovu a zpracování prasat
duben 2016prohlížet
65.RBPAutor: Andrea Vrbasová
Aspekty produkce selat
duben 2020prohlížet
66.NBPAutor: Andrea Vrbasová
Příčiny vyřazování prasnic z chovů
duben 2017prohlížet
67.NBPAutor: Petra Vrbická
Principy veterinární péče v ekologickém chovu zvířat
duben 2016prohlížet
68.ABPAutor: Bc. Vratislav Zdrubecký, DiS.
Vliv ekologického chovu zvířat na rozvoj venkova
duben 2013prohlížet
69.ABPAutor: Ing. Lenka Zindulková, DiS.
Současný stav ekologického chovu zvířat v České republice
duben 2013prohlížet

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
NZávěrečná práce je nekompletní
NZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
AZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
RZávěrečná práce je rozpracována