Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Radek Náplava
Identifikační číslo: 44974
Univerzitní e-mail: radek.naplava [at] mendelu.cz
 
Technický pracovník pro výuku - Ústav ekonomie (PEF)
 
P 62 02  Hospodářská politika a správa D-HPS
PEF D-HPS-F prez [roč 3]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Finance, 3. ročník

          Závěrečná práce          Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Význam politických a institucionálních faktorů růstu v postsovětských zemích
Autor: Ing. Radek Náplava
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Význam politických a institucionálních faktorů růstu v postsovětských zemích
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá vztahem vybraných politických a institucionálních faktorů a dlouhodobého ekonomického růstu v postsovětských zemích. Politické a institucionální prostředí je reprezentováno třemi oblastmi: oblastí byrokracie (Doing Business), svobody (Freedom House) a kvality správy (Governance Matters). Pro zkoumání vlivu je použita statická a dynamická panelová analýza. Výsledky ukazují důležitost kvality správy, která komplexně hodnotí institucionální prostředí, dále význam politické stability, kvality politických procesů a občanských svobod; demokracie má na růst negativní dopad. Výsledky plynou z použití statických panelových metod, takže nelze vyloučit přítomnost endogenity.
Klíčová slova:
formální instituce, panelová analýza, ekonomický růst, postsovětské země

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D..