Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Radek Náplava
Identifikační číslo: 44974
Univerzitní e-mail: radek.naplava [at] mendelu.cz
 
Technický pracovník pro výuku - Ústav ekonomie (PEF)
 
P 62 02  Hospodářská politika a správa D-HPS
PEF D-HPS-F prez [roč 3]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Finance, 3. ročník

     
     
Závěrečná práce
     
          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Důsledky přijetí směrnice 2009/28/ES pro pěstování řepky olejné v ČR
Autor: Ing. Radek Náplava
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Mgr. Petr Strejček, Ph.D., MBA
Oponent:Ing. Jiří Zábranský
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Důsledky přijetí směrnice 2009/28/ES pro pěstování řepky olejné v ČR
Abstrakt:
Tato práce zkoumá důsledky přijetí směrnice 2009/28/ES na vybraných ukazate-lích. Rešeršní část si klade za cíl popsat řepku olejnou, biopaliva a směrnici 2009/28/ES. V praktické části jsou zkoumány samotné důsledky přijetí směrnice 2009/28/ES na vybraných ukazatelích řepky olejné, MEŘO a velikosti osevních ploch vybraných potravinových komodit. Kromě toho je ještě zkoumán vliv na ce-nu potravin, potravinovou bilanci, cenu potravinových komodit a dovoz potravino-vých komodit. Na základě zjištěných údajů jsem došel k výsledku, že přijetí směr-nice kromě zvětšení osevní plochy řepky pravděpodobně nemělo žádné prokaza-telné důsledky na zkoumané ukazatele.
Klíčová slova:Směrnice 2009/28/ES, řepka olejná, MEŘO, biopaliva, období 2005 až 2013

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Mgr. Petr Strejček, Ph.D., MBA.