Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Radek Náplava
Identifikačné číslo: 44974
Univerzitný e-mail: radek.naplava [at] mendelu.cz
 
Technický pracovník pro výuku - Ústav ekonomie (PEF)
 
P 62 02  Hospodářská politika a správa D-HPS
PEF D-HPS-F prez [roč 3]
Doktorandský typ štúdia, prezenčná forma
Finance, 3. ročník

Kontakty     
     
     
Publikácie
          

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NÁPLAVA, R. Changes in Education Structure: Poor vs. Rich Countries of EU. In HAMPEL, D. PEFnet 2019: Abstracts. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 93--94. ISBN 978-80-7509-692-0.

Originálny názov:
Changes in Education Structure: Poor vs. Rich Countries of EU
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav ekonomie
Druh publikácie:
abstrakt článku v zborníku
Zborník:
PEFnet 2019: Abstracts
Charakter článku: odborný článok
Číslo časti:
Od strany: 93
Do strany: 94
Počet strán:
2
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
The education is one of many aspects that causes changes in employment structures (see Mason et al., 2009; Michaels et al., 2014; Goos et al., 2009; and also Crino, 2009 for overview other important aspects). The aim of this paper is to find out how the structure of employment has changed in terms of the education and how this has affected the change in productivity. The three poorest and three richest EU countries are selected for comparison. The reason is the possible presence of differences between selected countries. Technological changes have led to an increase in education requirements, which is reflected in current structural changes in the labor markets in developed countries [Goos et al., 2009; Manning, 2006; Bárány and Siegel, 2018). The results of this paper should reflect this. Furthermore, the growth in productivity should be consistent with the increase in the number of high-educated workers.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
 
Záznam vložil:
Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena:
17.12.2019 11:04 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

123
4
5
        
12
3
4
5
zlé
 
dobré
        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

HAMPEL, D. PEFnet 2019: Abstracts. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. ISBN 978-80-7509-692-0.

Originálny názov:
PEFnet 2019: Abstracts
Český názov:
Editor:
doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-80-7509-692-0
Vydavateľ:
Mendelova univerzita v Brně
Miesto vydania:
Brno
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Akcia:
PEFnet 2019
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 05.12.2019 14:07 (Ing. Patrik Kubát)

Hodnotenie publikácie:

1
2345
        
12
3
45
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
123
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

PEFnet 2019. 2019, Mendelova univerzita v Brně (CZ). URL: https://pefnet.mendelu.cz/

Originálny názov: PEFnet 2019
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania:
Mendelova univerzita v Brně
Usporiadateľ:
Štát:
Česká republika
Rozsah akcie:
celoštátna akcia
Typ konferencie:
študentská konferencia/seminár
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania:
2019
Počet účastníkov celkom:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: https://pefnet.mendelu.cz/
 
Záznam vložil:
Ing. Patrik Kubát
Posledná zmena:
05.12.2019 14:08 (Ing. Patrik Kubát)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -