Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dominik Hess
Identification number: 44568
University e-mail: dominik.hess [at] mendelu.cz
 
 
P 33 01  Wood-Working Engineering D-WE
FFWT D-WE-WBT pres [year 3]
Doctor type of study, full-time form
Wood Processing and Timber Technology, 3rd year of study

Contacts
     
     Final thesis          
Publications     Bodies          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Influence of microwave pretreatment of wood modification and impregnation methods on the treatability of Norway spruce (Picea abies) and selected mechanical properties
Written by (author): Ing. Dominik Hess
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Petr Ptáček, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Vliv mikrovlnné předúpravy dřeva a modifikace impregnační metody na impregnovatelnost smrkového dřeva a jeho vybrané mechanické vlastnosti
Summary:Tato diplomová práce se zabývá vlivem mikrovlnné předúpravy dřeva a modifikace impregnační metody Bethell na impregnovatelnost smrku ztepilého (Picea abies) s ohledem na jeho vybrané mechanické vlastnosti. Hlavním cílem bylo zjištění příjmu impregnační látky a hloubky průniku v příčném směru u jednotlivých skupin impregnovaných vzorků, dále je pak podrobit experimentálním zkouškám pro zjištění mechanických vlastností dřeva a porovnat se skupinou referenčních vzorků (neimpregnovaných). Po vyhodnocení výsledků bylo zjištěno, že příjem ochranné látky a hloubky průniku se zvyšuje v závislosti na čase (modifikaci) impregnace, zatímco při použití mikrovlnné předúpravy dřeva se hodnoty mírně snižují. Mikrovlnná modifikace ani úprava impregnační metody neměly vliv na mechanické vlastnosti.
Key words:
smrk ztepilý, impregnace dřeva, mikrovlnná modifikace, impregnovatelnost, Bethell, příjem látky, hloubka průniku, propustnost, mechanické vlastnosti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Baar, Ph.D..