Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dominik Hess
Identification number: 44568
University e-mail: dominik.hess [at] mendelu.cz
 
 
P 33 01  Wood-Working Engineering D-WE
FFWT D-WE-WBT pres [year 3]
Doctor type of study, full-time form
Wood Processing and Timber Technology, 3rd year of study

Contacts
     
     
Final thesis
     
     
     
     
Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Comparison of mass loss of natural air and microwave dried wood degraded by wood-destroying brown rot fungi Serpula lacrymans
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Aleš Dejmal, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Porovnání hmotnostních úbytků zdravého a mikrovlnně ošetřeného dřeva napadeného dřevomorkou domácí
Summary:
Bakalářská práce se zabývá porovnáním hmotnostních úbytků a vlhkosti dřeva u jehličnaté dřeviny smrku ztepilého (Picea abies), z nichž polovina vzorků byla vysušena přirozeně a druhá pomocí mikrovlnného záření. Všechny vzorky byly vystaveny degradaci dřevokaznou houbou hnědého tlení dřevomorkou domácí (Serpula lacrymans) v rozmezí dvou až dvanácti týdnů. Měření se provádělo každých 14 dní. Na konci bylo vybráno několik vzorků pro výrobu mikroskopických preparátů, na kterých lze pozorovat postupnou degradaci buněčné stěny dřeva smrku. Měření ukazuje, že použití mikrovlnného záření o výkonu 2 kW k sušení dřeva, má minimální vliv na rychlost šíření dřevokazné houby a degradaci dřeva. Největší naměřený rozdíl byl po 8 týdnech napadení, kdy mikrovlně vysušené vzorky měly průměrný hmotnostní úbytek 25,41 %, zatímco přirozeně sušené jen 23,54 %.
Key words:Smrk ztepilý (Picea abies), Dřevomorka domácí (Serpula lacrymans), Vlhkost, Degradace dřeva, Mikroskopický preparát, Mikrovlnné záření

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Baar, Ph.D..