Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Klára Lengálová
Identifikačné číslo: 44141
Univerzitný e-mail: klara.lengalova [at] mendelu.cz
 
 
P 39 14  Krajinné inženýrství D-KRAJ
LDF D-KRAJ-EKOLL prez [roč 3]
Doktorandský typ štúdia, prezenčná forma
Ekologie lesa, 3. ročník

     
Záverečná práca     Projekty     
Publikácie
     
Stáže
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GEBAUER, R. -- MATOUŠKOVÁ, M. -- PLICHTA, R. -- HOUŠKOVÁ, K. -- LENGÁLOVÁ, K. -- KARAS, L. -- SLACH, T. -- VOLF, L. -- URBAN, J. How long can oak seedlings survive extreme drought stress?. In SilvaNet – WoodNet 2018: Proceedings Abstracts of Student Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 37--38. ISBN 978-80-7509-593-0.

Originálny názov:
How long can oak seedlings survive extreme drought stress?
Český názov:
Autor:
doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D.
Ing. Marie Matoušková
Ing. Roman Plichta, Ph.D.
Ing. Kateřina Houšková, Ph.D.
Ing. Klára Lengálová
Ing. Lukáš Karas
Mgr. Tomáš Slach
Ing. Luděk Volf
doc. Ing. Josef Urban, Ph.D.
Pracovisko:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Druh publikácie:
abstrakt článku v zborníku
Zborník:
SilvaNet – WoodNet 2018: Proceedings Abstracts of Student Scientific Conference
Charakter článku:
odborný článok
Číslo časti:
Od strany: 37
Do strany: 38
Počet strán:
2
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: Drought is one of abiotic stresses that negatively affect plant productivity and growth (Bréda et al. 2006). At present, drought stress is a significant factor that leads to the weakening and dying of forest stands. Trees show a variety of responses to drought stress, with many interacting anatomical, morphological and physiological processes that complicate prognosis of survival of the species during drought (McDowell et al. 2008). A detailed evaluation of stress responses within one species where individuals share very similar drought resistance strategies can provide us with valuable information about the relative importance of individual parameters and physiological responses (Sevanto et al. 2014). The aim of the project is to track the physiological changes of seedlings during drought leading to death and to determine the predisposition factors that affect the vitality of the individuals and the survival time. Finding the causes of survival of seedlings during droughts has significant environmental consequences - differences in survival for a few days may decide to live or die. The key issue is also not why some species are subject to drought faster than others but, more generally, why some individuals die faster than others. This information is very important for forest management - the identification and follow-up of the parameters that determine the survival of seedlings during the dry season, both in forest nurseries and in the purchase of seedlings, to increase their survival. Given the predicted climate change, it can be assumed that detailed information on tree resistance to drought stress will be one of the major determinants of survival.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2018
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
08.02.2019 10:46 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2345
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

SilvaNet – WoodNet 2018: Proceedings Abstracts of Student Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. ISBN 978-80-7509-593-0.

Originálny názov: SilvaNet – WoodNet 2018: Proceedings Abstracts of Student Scientific Conference
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-7509-593-0
Vydavateľ:
Mendelova univerzita v Brně
Miesto vydania:
Brno
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2018
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Akcia: SilvaNet – WoodNet 2018
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
05.12.2018 10:59 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

SilvaNet – WoodNet 2018. 2018, Brno.

Originálny názov: SilvaNet – WoodNet 2018
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania:
Brno
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie:
celosvetová akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania: 2018
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
05.12.2018 10:59 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -        Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -