Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Klára Lengálová
Identifikačné číslo: 44141
Univerzitný e-mail: klara.lengalova [at] mendelu.cz
 
Výzkumník projektu II - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
P 39 14  Krajinné inženýrství D-KRAJ
LDF D-KRAJ-EKOLL prez [roč 4]
Doktorandský typ štúdia, prezenčná forma
Ekologie lesa, 4. ročník

     Záverečná práca
     
     
Publikácie
     
Stáže
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KALIVODOVÁ, H. -- LENGÁLOVÁ, K. -- MADĚRA, P. Quantification and Importance of Horizontal Precipitation for Growth of Juvenile Specimens of Dracaena Draco in Situ Conditions. In MARTINEK, P. -- PROUZA, M. -- ČERMÁKOVÁ, V. -- ROZSYPÁLEK, J. SilvaNet – WoodNet 2016: Proceedings abstracts of student scientific conference. 1. vyd. Czech Republic, Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 41--42. ISBN 978-80-7509-446-9.

Originálny názov:
Quantification and Importance of Horizontal Precipitation for Growth of Juvenile Specimens of Dracaena Draco in Situ Conditions
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Druh publikácie: abstrakt článku v zborníku
Zborník:
SilvaNet – WoodNet 2016: Proceedings abstracts of student scientific conference
Charakter článku: odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
41
Do strany:
42
Počet strán:
2
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Horizontal precipitation is result of condensation on the earth surface and in the lower layers of atmosphere (Žalud 2015). The form of horizontal precipitation is the additional resource for plants primarily in dry season. Importance of fog and dew demonstrates the authors as Fisak & Tesar (2014). The authors identified forests that utilize horizontal precipitation for survival in place with lower amount of precipitation in Chile or Peru. Grubb (1977) characterizes cloud forest as forest influenced by seasonal and/or permanent presence of fog. Majority of the evergreen cloud forests are located in humid tropical zone with higher average annual precipitation when the role of horizontal precipitation is decreased (Hildebrandt & Eltahir 2006). The cloud forests are identified in arid environment where water is limited factor for growth of plants (Hutley et al. 1997). Numbers of authors describe the cloud forest in arid tropical area, for example El-Sheikh (2013) identified the cloud forest in Dhofar (Oman), Bubb et al. (2004) in Mexico, Venezuela or Peru, García-Santos et al. (2004) and García-Santos (2014) in Macaronesia – Canary Islands, Azores, Cape Verde and Madeira and Doley et al. (1987) in Australia. A species of plants are adapted to collect of horizontal precipitation and use is for survival in the cloud forest in arid tropical zone. The genus Dracaena has morphological and physiological abilities to capture of horizontal precipitation. Nadezdina et al. (2015) carried out research that proved ability of Dracaena cinnabari and Dracaena draco absorb water that condenses on the leaves in to the vascular system in the strain. The aim of the project is quantification of captured horizontal precipitation by Dracaena draco as additional resource of moisture in critical juvenile phase of development.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2016
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
14.12.2016 10:39 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
345
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

MARTINEK, P. -- PROUZA, M. -- ČERMÁKOVÁ, V. -- ROZSYPÁLEK, J. SilvaNet – WoodNet 2016: Proceedings abstracts of student scientific conference. 1. vyd. Czech Republic, Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. ISBN 978-80-7509-446-9.

Originálny názov:
SilvaNet – WoodNet 2016: Proceedings abstracts of student scientific conference
Český názov:
Editor: Ing. Petr Martinek, Ph.D.
Ing. Michal Prouza
Ing. Vendula Čermáková
Ing. Jiří Rozsypálek
Pracovisko:
Ústav ochrany lesů a myslivosti
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-7509-446-9
Vydavateľ:
Mendelova univerzita v Brně
Miesto vydania:
Czech Republic, Brno
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2016
Číslo vydania:
1
Počet strán:
Akcia: SilvaNet-WoodNet 2016
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
14.12.2016 08:54 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2345
        
1
2345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

SilvaNet-WoodNet 2016. 2016, Czech Republic, Brno (CZ).

Originálny názov:
SilvaNet-WoodNet 2016
Anglický názov:
Organizátor:
Pracovisko:
Informační centrum
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania:
Czech Republic, Brno
Usporiadateľ:
Štát:
Česká republika
Rozsah akcie: celosvetová akcia
Typ konferencie: ostatné
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania:
2016
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
čeština
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Ing. Jakub Drimaj
Posledná zmena:
14.12.2016 08:54 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -