Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Lenka Grosová
Identification number: 44137
University e-mail: 44137 [at] node.mendelu.cz
 
Externí ubytovaný - Ostatní ubytovaní - terminated

Contacts     Final thesis     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Assessment of soil carbon stocks in agro forestry systems on coffee plantations Villa Rica (Peru)
Written by (author): Bc. Lenka Grosová
Department: Department of Geology and Pedology (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Aleš Kučera, Ph.D.
Opponent:Dr. Ing. Vítězslav Hybler
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vyhodnocení zásoby uhlíku v půdách agrolesnických systémů na kávovníkových planážích oblasti Villa Rica (Peru)
Summary:Tato bakalářská práce se zabývá hlavně vyhodnocením zásob uhlíku v půdě, jako podpůrné informace jsou zhodnoceny data o objemové hmotnosti redukované, aktivním a potenciálním pH i obsahu dusíku z různých úhlů pohledu (Cox v jednotlivých odběrných hloubkách vázáno na 1 cm t/ha., v procentech a kumulovaná). Východiskem této práce je doporučení používání dřevin k zastínění plodin v agrolesnických systémech.
Key words:Agrolesnictví, Peru, uhlíkový sink

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review