Persons at MENDELUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Bc. Jana Niedobová, Ph.D.
Identification number: 4356
University e-mail: jana.niedobova [at] mendelu.cz
 
Výzkumník projektu II - Department of Forest Ecology (FFWT)

     
Final thesis
     
Projects
     
     
Conferences     

Several final theses have been found. Please select one from the following list.

Title of the thesisIdentificationDetails
Ekologické aspekty výskytu obojživelníků ve Slezských Beskydech
FA M-AS-AE pres [term 10, year 5]
Možnosti hodnocení biodiverzity ekosystémů a širších krajinných celků pomocí vybraných indikačně významných skupin organismů
FA D-EEP-AEL pres [year 3]
Sociálně patologické jevy na střední škole
ILE B-SP-UOP comb [term 4, year 2]prohlížet