Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Bc. Jana Niedobová, Ph.D.
Identification number: 4356
University e-mail: jana.niedobova [at] mendelu.cz
 
Výzkumník projektu I - Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     Conferences     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Do jaké míry můžeme zobecnit pozitivní vliv obnovy pařezinového hospodaření na biodiverzitu
Šipoš, Jan -- Hédl, R -- Hula, Vladimír -- Chudomelová, M -- Košulič, Ondřej -- Niedobová, Jana -- Riedl, V
Do jaké míry můžeme zobecnit pozitivní vliv obnovy pařezinového hospodaření na biodiverzitu. In Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020, p. 191. ISBN 978-80-87189-32-0.
abstract of an article in anthology2020Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.